Do chemicals cause infertility?

Ida Hallberg

My name is Ida Hallberg and my Soapbox Science talk will be about my research related to female fertility and chemicals, and how you may try to answer this question.

I will hold my presentation in Swedish and below you can find short description in Swedish of my research and what I will talk about.

Orsakar kemikalier infertilitet?

Jag är veterinär och forskare på avdelningen för reproduktion på institutionen för kliniska vetenskaper på SLU. Min forskning handlar om miljögifter och möjliga effekter på den tidiga embryoutvecklingen.

Min Soapbox Science-presentation

Jag har dels undersökt miljögifter och kopplingar till fruktsamhet hos kvinnor, men även använt en modell för att närmare kunna studera den tidiga embryoutvecklingen på laboratoriet utan att behöva använda djurförsök. Detta kommer jag att prata under min Soapbox-presentation.

Photo Ida Hallberg
Last modified: 2022-05-24