Putting people in the ecosystem-based management of the Baltic Sea

Carolyn Faithful

My name is Carolyn Faithful and my Soapbox Sience talk will be about the concept of ecosystem-based management and how we can use ecosystem services for planning the future use of the Baltic Sea.

I will hold my presentation in Swedish and below you can find a summary of my scientific background and an introduction to my talk in Swedish.

Upplev ekosystembaserad förvaltning av Bottenhavet!

Jag gjorde min masterutbildning vid Otago Universitet, Nya Zeeland. Därefter disputerade i vid Umeå universitet och genomförde min postdok vid University of Hawai’i, Manoa. Under några år arbetade som marinbiologi vid Länsstyrelsen Gävleborg och just nu forskar jag vid Kustlaboratoriet, SLU.

Min Soapbox Science-presentation

Ekosystembaserad förvaltning kan kännas onödigt komplicerat när vi är vana vid att förvalta en art i taget, t.ex. att begränsa hur mycket strömming som får fiskas i Östersjön. Men strömming är inte ensam i havet, deras överlevnad beror på omgivande miljö och artsammansättning. Delaktighet av förvaltare och intressenter är viktig i ekosystembaserad förvaltning. Kom och upplev den ekosystembaserade förvaltningen av Bottenhavet!


 

Photo Carolyn Faithful
Last modified: 2022-05-24