One Health webinar #14 (in Swedish) – Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

  • Date: –13:00
  • Location: Online
  • Lecturer: Margareta Håkanson, Hanna Sassner, Petra Andersson, Marie Gudmundsson, Anna Lundberg, Katja Lundquist & Lena Lidfors
  • Website
  • Organiser: SLU Future One Health
  • Contact person: SLU Future One Health
  • Seminarium

The webinar is part of the seminar series that present the result of studies funded by SLU Future One Health. This time it will be in Swedish.

Last modified: 2021-02-16