U-Share

Projektet U-Share syftar till att utöka samarbetet mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan inom både utbildning, forskning och infrastruktur.

Ta reda på mer om U-Share

Kort om U-Share

Projektets övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för komparativ, translationell forskning om människor och djur. I arbetet ingår bland annat att utöka mobiliteten mellan lärosätena för både studenter, lärare och forskare, t.ex. genom att underlätta för studenter att läsa kurser vid båda universiteten, samt att stödja och underlätta planeringen av gemensamma forskningsprojekt. Ett annat mål är att utveckla gemensamma, avancerade faciliteter för experimentell kirurgi på större djur.

Mer information finns på U-Shares webbsidor på engelska

CRU Networking Meeting 2022

Save the date for the CRU Networking Meeting 2022: 22 August at 13.00 – 17.00.
More information

Uppsala Health Summit 2022 – Healthy Lives from Sustainable Food Systems

The theme of this year’s Summit is healthier, more equitable and sustainable food systems. By convening actors from different sectors, the aim is to break down siloes and discuss policy and evidence-based implementation.
Date: 25–26 October, 2022.
More information and programme for Uppsala Health Summit 2022

Senast uppdaterad: 2022-06-09