U-Share

Projektet U-Share syftar till att utöka samarbetet mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan inom både utbildning, forskning och infrastruktur.

Ta reda på mer om U-Share

Webinar: Animals and humans from a pandemic perspective

The webinar will delve into how and why pandemics occur and what role animals and humans play. Researchers and students, as well as the general public and relevant actors in the food industry, are welcome to the weminar which will be held in Swedish.
1 December, 9.30 – 11.00
More information and registration

Take part in SciFest 2021!

Due to the current corona pandemic, the science festival SciFest 2021 will take place in a digital arena. If you want to register your interest or have questions about the event, please contact the orginisers. Deadline for registering an activity at SciFest 2021 is
9 December.
More information about SciFest 2021

One Health webinars - The interaction between nature, people and animals

The webinar series runs from September to December and presents the result of studies funded by SLU Future Animals, Nature and Health. All presentations are held on Zoom, no registration required.
Programme for the webinars

Uppsala Health Summit 2021

The next Uppsala Health Summit has the title “Managing Antimicrobial Resistance through Behaviour Change”. The meeting was planned for October 2020 but has been rescheduled to 16–17 March 2021.

Additional information and preliminary programme

Kort om U-Share

Projektets övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för komparativ, translationell forskning om människor och djur. I arbetet ingår bland annat att utöka mobiliteten mellan lärosätena för både studenter, lärare och forskare, t.ex. genom att underlätta för studenter att läsa kurser vid båda universiteten, samt att stödja och underlätta planeringen av gemensamma forskningsprojekt. Ett annat mål är att utveckla gemensamma, avancerade faciliteter för experimentell kirurgi på större djur.

Mer information finns på U-Shares webbsidor på engelska