U-Share

Projektet U-Share syftar till att utöka samarbetet mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan inom både utbildning, forskning och infrastruktur.

Ta reda på mer om U-Share

One Health webinars

The webinar series runs from February to May, with presentations at lunch time every other Tuesday. The webinars will present the result of studies funded by SLU Future Animals, Nature and Health. All presentations are held on Zoom, registration is required to receive a Zoom link.
Calendar for the One Health webinars

Nordic embryo workshop 2021

The theme of the workshop is Embryo production technologies – comparative between species, including humans. The meeting is held on 17 and 18 February, 2021, in the VHC-building, SLU, Uppsala, or via Zoom. Hosts are the Centre for Reproductive Biology in Uppsala (CRU) and the research platforms Developmental Biology and Cells for Life at SLU.
More information and programme

Visit the digital SciFest

This year, Scifest will take place on a digital arena. Activities are scheduled between 4 and 10 March. Weekdays are aimed for schools and on the weekend, the festival will be open to the public.
More information about SciFest 2021

Uppsala Health Summit 2021

The next Uppsala Health Summit has the title “Managing Antimicrobial Resistance through Behaviour Change”. The meeting was planned for October 2020 but has been rescheduled to 16–17 March 2021.
Additional information and preliminary programme

One Health Sweden Scientific Meeting

This is the tenth scientific meeting for One Health Sweden and the theme of the meeting is 10 year anniversary. From lunch to lunch on 22–23 March, 2021, you are welcome to listen to invited speakers and take part in panel discussions.
More information

Kort om U-Share

Projektets övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för komparativ, translationell forskning om människor och djur. I arbetet ingår bland annat att utöka mobiliteten mellan lärosätena för både studenter, lärare och forskare, t.ex. genom att underlätta för studenter att läsa kurser vid båda universiteten, samt att stödja och underlätta planeringen av gemensamma forskningsprojekt. Ett annat mål är att utveckla gemensamma, avancerade faciliteter för experimentell kirurgi på större djur.

Mer information finns på U-Shares webbsidor på engelska

Senast uppdaterad: 2021-01-21