U-Share

Projektet U-Share syftar till att utöka samarbetet mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Vi arbetar för att stödja och underlätta samverkan inom både utbildning, forskning och infrastruktur.

Ta reda på mer om U-Share

Kort om U-Share

Projektets övergripande mål är att etablera Uppsala som Sveriges vetenskapliga centrum för komparativ, translationell forskning om människor och djur. I arbetet ingår bland annat att utöka mobiliteten mellan lärosätena för både studenter, lärare och forskare, t.ex. genom att underlätta för studenter att läsa kurser vid båda universiteten, samt att stödja och underlätta planeringen av gemensamma forskningsprojekt. Ett annat mål är att utveckla gemensamma, avancerade faciliteter för experimentell kirurgi på större djur.

Mer information finns på U-Shares webbsidor på engelska

Equine Cultures in Transition 2021 - Past, Present and Future Challenges

The conference will be an opportunity for researchers on all academic levels in the social sciences and humanities to share their research on human-horse interactions, relationships and practices.
The conference is held online on 24–24 June, 2021. Deadline for registration 28 May.
More information and programme for the conference
 

Senast uppdaterad: 2021-06-01